Wie STANDING GARDEN

De “standing garden” is gerealiseerd door de volgende partijen

Opdrachtgever:
Gemeente Arnhem
www.arnhem.nl
co-financiering: ministerie van LnV en Provincie Gelderland

Ontwerp:
NEXIT
www.nexitarchitecten.nl
Buro Poelmans Reesink landschaparchitectuur
www.poelmansreesink.nl
co-financiering: Stimuleringsfonds voor Architectuur.
www.architectuurfonds.nl

Engineering:
ABT, velp
www.ABT.eu

Realisatie, vegetatieontwikkeling, prefabricatie korven en onderhoud:
Koninklijke Ginkel groep, Veenendaal
www.ginkelgroep.nl